English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Soudnělékařská identifikace

Beran, Michal a kol.

Kniha zkušených a významných forenzních vědců, kteří se dlouhodobě zabývají soudním lékařstvím a genetickou identifikací osob, shrnuje dosud získané poznatky o soudnělékařské identifikaci na začátku 21. století. Publikace přehlednou a nenásilnou...

vydáno: prosinec  2012
doporučená cena: 190 Kč


Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 3.

Beránek, Karel - Svobodný, Petr

Anotace není k dispozici.

vydáno: leden  2001
doporučená cena: 185 Kč


Detail knihy Molekulární genetika pro bioanalytiky
E-KNIHA

Molekulární genetika pro bioanalytiky

Beránek, Martin

V oblasti molekulární genetiky lze od nástupu nového milénia pozorovat velké pokroky ve vyšetřovacích metodách. Stěžejními momenty tohoto rozvoje byly: dokončení projektu Lidský genom, aplikace čipové technologie a sekvenování nové generace. Úloha...

vydáno: duben  2016
doporučená cena: 240 Kč


Molekulární genetika pro bioanalytiky

Beránek, Martin

V oblasti molekulární genetiky lze od nástupu nového milénia pozorovat velké pokroky ve vyšetřovacích metodách. Stěžejními momenty tohoto rozvoje byly: dokončení projektu Lidský genom, aplikace čipové technologie a sekvenování nové generace. Úloha...

vydáno: duben  2016
doporučená cena: 340 Kč


Současné germánské jazyky

Berkov, V. P.

Přehledná příručka všech současných germánských jazyků čtenáře postupně seznamuje s jedenácti živými spisovnými germánskými jazyky, od angličtiny po jidiš, a s jejich charakteristickými rysy. V druhé části autor analyzuje společné a specifické rysy...

vydáno: březen  2002
doporučená cena: 260 Kč


Porodnictví

Binder, Tomáš a kol.

Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány poslední poznatky oboru a rovněž doporučené postupy řešení nejčastějších a nejzávažnějších situací v oboru porodnictví, schválené Českou...

vydáno: leden  2015
doporučená cena: 280 Kč


Detail knihy Porodnictví
E-KNIHA

Porodnictví

Binder, Tomáš a kol.

Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány poslední poznatky oboru a rovněž doporučené postupy řešení nejčastějších a nejzávažnějších situací v oboru porodnictví, schválené Českou...

vydáno: leden  2015
doporučená cena: 200 Kč


Čeština pro středně a více pokročilé

Bischofová, Jana

Učební materiál Čeština pro středně a více pokročilé je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení...

vydáno: květen  2017
doporučená cena: 375 Kč