English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Učební texty otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře...

Astl, Jaromír

Anotace není k dispozici.

vydáno: únor  2012
doporučená cena: 155 Kč


Hygiena a epidemiologie

Bencko, Vladimír a kol.

Úkolem učebnice vypracované pracovníky 1.lékařské fakulty UK je poskytnout studentům lékařských fakult vhodný studijní text pro přípravu na zkoušky a státnice z hygieny a epidemiologie. Učebnice zároveň přispívá i k pochopení vzájemného vztahu...

vydáno: srpen  2006
doporučená cena: 250 Kč


Detail knihy Základy lékařské fyziky
E-KNIHA

Základy lékařské fyziky

Beneš, Jiří - Jirák, Daniel - Vítek, František

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních...

vydáno: srpen  2015
doporučená cena: 250 Kč


Základy lékařské fyziky

Beneš, Jiří - Jirák, Daniel - Vítek, František

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních...

vydáno: červenec  2015
doporučená cena: 350 Kč


Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení a...

Bubnová, Eva a kol.

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 230 Kč


English for nursing and paramedical professions

Cita, Stanislav

Tato publikace je první svazek učebnice anglického jazyka pro bakalářské zdravotnické programy vyučované na lékařských fakultách, tj. zejména obory všeobecná sestra, fyzioterapie, ergoterapie, adiktologie, nutriční terapie a porodní asistence....

vydáno: září  2015
doporučená cena: 240 Kč


Posudkové lékařství

Čeledová, Libuše a kol.

Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a...

vydáno: září  2010
doporučená cena: 135 Kč


Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů

Černý, Dalibor

Cílem psaní těchto skript bylo vytvořit komplexní a aktuální publikaci sloužící jako pomůcka při výuce předepisování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro studenty lékařských oborů, tj. všeobecného lékařství, zubního lékařství a...

vydáno: listopad  2010
doporučená cena: 145 Kč