English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Stres a jeho mechanismy

Bartůňková, Staša

Text je tematicky rozdělen do tří částí. První část řeší obecné problémy stresového syndromu. Věnuje se jak anatomickým strukturám a neurohumorálním dějům, tak i metabolickým a funkčním odezvám. Do této části je také zařazena problematika stresu a...

vydáno: leden  2011
doporučená cena: 145 Kč


Historie střelectví z ručních palných zbraní

Brych, Jan - Janoušek, Ladislav - Parkan, František

Publikace v devatenácti kapitolách popisuje vývoj střelby z ručních palných zbraní od jejího vzniku ve 14. století do současnosti. Vývoj této činnosti je vázán jednak na technický pokrok, jednak na organizaci ve společnosti. S tím je spojen vznik...

vydáno: březen  2018
doporučená cena: 200 Kč


Ekologické aspekty tělesné výchovy, sportu a turistiky

Doležal, Tomáš - Málek, Pavel

Učební text pro posluchače FTVS UK. Z obsahu : světová strategie ochrany přírody a životního prostředí, globální ekologické problémy, čistota ovzduší a tělesná výchova, ekologie života ve městech, sport a životní prostředí, turismus a ochrana...

vydáno: září  2000
doporučená cena: 125 Kč


Kanoistika zdravotně postižených

Doležal, Tomáš - Čichoň, Rostislav a kol.

Učební text obsahuje poznatky o sportovním vyžití tělesně postižených osob prostřednictvím kanoistiky. Obsah: kanoistika zdravotně postižených, výzbroj a výstroj, speciální úprava vybavení pro zdravotně postižené, nastupování a vystupování z lodi,...

vydáno: duben  2006
doporučená cena: 80 Kč


Sport texts

Engelová, Taťana - Růžičková, Jiřina - Korbel, Milan - Kosová, Jana

Třetí vydání textové čítanky anglického jazyka obsahuje texty o 34 nejrozšířenějších sportech ČR a sportech, typických pro anglo-americkou oblast. Obsahuje i texty o anatomii, fyziologii, zdravé výživě, sportovních úrazech a přehled základní...

vydáno: červen  2006
doporučená cena: 155 Kč


Aktuální témata didaktiky

Fialová, Ludmila

Anotace není k dispozici.

vydáno: září  2010
doporučená cena: 180 Kč


Základy teorie lyžování a snowboardingu

Gnad, Tomáš a kol.

V poslední době se stal vážným konkurentem lyžování především u mladé generace snowboarding. To nutí lyžařské firmy produkovat stíle modernější vybavení a lyžařské pedagogy vymýšlet nové vyučovací postupy, které mají přiblížit oba zimní sporty co...

vydáno: leden  2009
doporučená cena: 250 Kč


Běh na lyžích

Gnad, Tomáš - Psotová, Dana

Publikace určená nejen instruktorům lyžování, studentům tělesné výchovy a sportu, ale také rekreačním lyžařům představuje běh na lyžích od nácviku a průpravy, biomechaniky pohybu, přes techniky běhu. Čtenáři v této knize najdou informace o...

vydáno: leden  2006
doporučená cena: 125 Kč