Karolinum Press

© KAROLINUM PRESS 2017

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

ALL PUBLICATIONS OFFERED HERE ARE IN STOCK

SEARCH:


ADVANCED SEARCH

košík

YOUR PURCHASE


0 ITEMS
PRICE: 0 INCLUDING VATHome page  >

NEW RELEASES:

Citlivý pomocník. Vysoká citlivost v pomáhajících profesích

Sand Ilse

Lidé s vysokou citlivostí jsou vnímavější k pocitům a potřebám druhých lidí, ale zároveň se těmito prožitky rychleji unaví. Cílem knihy je pomoci citlivým jedincům, aby sebe samé lépe ochránili a při pomoci druhým co nejvíce uplatnili své přednosti. Knihu využijí zejména lidé v pomáhajících profesíc...

-10% 229,-
206,-
IN STOCK

Dítě s dyskalkulií ve škole

Babtie Patricia - Emerson Jane

Je chytré, šikovné stejně jako jeho spolužáci, ale s čísly a příklady si opravdu neví rady. Tak by se dal popsat problém dítěte s dyskalkulií. Dyskalkulie je jedna ze specifických poruch učení a projevuje se širokým spektrem značně různorodých výrazných obtíží v matematice, které se mohou objevit kd...

-10% 299,-
269,-
IN STOCK

Sportovní marketing CSR a sponzoring

Kunz Vilém

Cílem knihy je přiblížit stěžejní proměny profesionálního světa sportu a hlouběji analyzovat jejich dopady na oblast sportovního marketingu, včetně možností efektivního využívání některých jeho moderních nástrojů. Kromě hlavních teoretických východisek kniha přináší mnoho inspirativních příkladů ze ...

-10% 269,-
242,-
IN STOCK

Stručný příběh umění

Hodgeová Susie

Srozumitelná, stručná a bohatě ilustrovaná kniha vysvětluje, jak, proč a kdy se umění měnilo, kdo zavedl nové prvky, o co přesně se jednalo, kde vznikaly a jaký to mělo dopad. Přibližuje lidem umělecký žargon a poskytuje čtenářům možnost důkladně porozumět a náležitě si užít výtvarné umění napříč dě...

-10% 349,-
314,-
IN STOCK

Athény a Jeruzalém

Attali Jacques - Salfati Pierre-Henr

Kniha zajímavým způsobem popisuje dialog mezi židovským a řeckým myšlením, na němž stojí základy naší západní civilizace a v jehož středu ční systém hodnot oslavujících svobodu bytí a myšlení jednotlivce, rozum, shromažďování vědomostí a zdokonalování materiálního i duchovního světa. Židé vyznávají ...

-10% 260,-
234,-
IN STOCK

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického

Hublová Gabriela

Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného a...

-10% 471,-
424,-
IN STOCK

Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects

Botiková Marta - Válka Miroslav

The themes of the book traeted from the field of historical and urban ethnology, folklore and folklorism, study of migrations, and medical anthropology are diverse.

-10% 310,-
279,-
1-2 pieces

Historia populi - Zrcadlo každodennosti v českých dějinách

Čapka František

Publikace přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jsme běžně zvyklí. Tradiční výklad, redukující dějiny zejména na přehled politických událostí a hospodářských přeměn, vojenských střetů, výčty panovníků, diplomatických jednání a aktů byl zde opuštěn. Naopak se do středu pozornosti ...

-10% 490,-
441,-
IN STOCK

Hybská lesná železnica

Jároš Michal

Hybská lesná železnica je monografiou venovanou jednej z najmladších úzkorozchodných železníc, ktorej príbeh se odehrává na pozadí zložitých hospodárskych vzťahov a života miestneho obyvateľstva pod Tatrami v období prvej Slovenskej republiky. Tému sleduje od prvotného podnetu - veternej smršte v je...

-10% 249,-
224,-
IN STOCK

Knížka o lidském stínu

Bly Robert - Booth William (ed.)

Robert Bly, americký básník, esejista a autor "Železného Jana" v této útlé knížce shromáždil svá čtení z let 1971 a 1983 věnovaná jungovskému konceptu stínu, která doplňuje rozhovor s Boothem a esej o poezii Wallace Stevense. Společným motivem všech pěti kapitol je právě stín, o němž Bly mluví jako...

-10% 220,-
198,-
IN STOCK