Nakladateství Karolinum

© Nakladatelství
KAROLINUM 2018

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích

Právnická fakulta 2016

brožovaná310 str.
ISBN 9788087975299

obálka
-10% 269,-
242,-
1-2 ks

Tato monografie je součástí obsáhlé a stále probíhající diskuse nad novým občanským zákoníkem. Všichni spoluautoři této knihy se pokusili nabídnout jiný pohled nejen na nový občanský zákoník, ale stejně tak i na širší východiska, v jejichž rámci vznikaly instituty, které v něm najdeme.

OBSAH

Předmluva
Michal Skřejpek

Část I. - Obecná východiska římskoprávních kořenů moderních kodifikací
Význam tradice v římském právu v kontextu moderních kodifikací
Miroslav Černý

Rímske právo v moderných kodifikáciách: Spoločenské, historické a právne príčiny
Eva Dudásová
Část II. - Právo osob a právo rodinné
Římská familia v novém občanském zákoníku. Manus a jeho reflexe v moderní právní úpravě
David Falada

Reflexe některých institutů římského práva osob v moderních kodifikacích
Kamila Stloukalová

Personae a nový občanský zákoník
Michaela Židlická
Část III. - Práva věcná
Některá specifika derivativního nabývání vlastnictví v římském a novodobém právu
Petr Bělovský

Požívací právo - starý institut nově pojatý?
Kamila Bubelová

Vplyv rímskeho práva na civilistické vymedzenie pojmu vecných práv
Matej Mlkvý

Rozsah nabytí držby v moderních českých kodifikacích
Marek Novák

Právní pojetí zvířete v římském právu a právu moderním
Lucie Obrovská

Nemini res sua servit?
Jan Šejdl

"Insula in flumine nata" v novém občanském zákoníku a předchozích občansko-právních úpravách
Lenka Šmídová Malárová

Vydržení v římském právu a dnes
Veronika Štětitová
Část IV. - Právo dědické
Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu
Radek Černoch

Dědické querelly a moderní zákoníky
Ondřej Horák

Herex ex re certa versus singulární sukcese
Pavel Salák

Darování pro případ smrti
Adam Talanda
Část V. - Právo závazkové
Condictiones římského práva a moderní kodifikace
Petr Dostalík

Rímsko-právny odkaz locatio conductio v nemeckom BGB
Vladimír Vrana
Část VI. - Právo procesní Rímskoprávne normy a princípy recipované do procesného kánonického práva
Róbert Brtko

Ingerencie rímskych cisárov do oblasti aplikácie práva
Daniela Čierna

Bona fides v zákone č.99/1963 Zb. Občianskom súdnom poriadku a novom Civilnom sporovom poriadku
Veronika Čunderlík Čerbová

Rímske právo a jeho odkaz pri rekodifikácii civilného práva procesného na Slovensku
Marek Števček

Materiálne a procesné princípy rímskeho práva v právnej úprave kánonického práva
Matúš Nemec
Část VII. - Vztah k veřejnému právu
Římskoprávní principy a prvky v organizačním a správním právu středoevropských vinohradních hor
Jiří L. Bílý

Právní úprava odpovědnosti republikánských úředníků v římském právu
Martin Šlosar

Crimen falsi v římském právu a dnes
Jan Ullmann
Část VIII. - Komparace s cizími právními úpravami
Rímske právo v Škótsku
Jana Kováčiková

Pozostatky rímskeho práva v práve Škótska
Katarína Lenhartová

Rímskoprávne inšpirácie vybraných inštitútov ukrajinského pozemkového práva
Ján Šurkala

Mohlo by Vás zajímat:

Přehled dějin vietnamského práva
Michal Tomášek