© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Atlas helénistického světa. Od Alexandra Velikého po Kleopatru

Martinez - Séve Lurianne

Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336-31 př. n. l. , od Alexandra Makedonského až po Kleopatru. Výzkum dějin řeckých obcí i státních celků helénistického období prošel za posledních dvacet let zásadním vývo-jem. Tato kniha nabízí přehledně zpracované dříve známé skuteč...

-10% 389,-
350,-
SKLADEM

Atlas pozdní antiky. Rozpad římské říše a stěhování národů

Inglebert Hervé

Historický atlas podává nový pohled na období konce starověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku a pádu antické civilizace a vzdělanosti. Po roce 1900 se však díky historikům umění zrodila nová perspektiva. Tato éra, dnes nazývaná "pozdní antika", měla být podle nich vnímána kladn...

-10% 389,-
350,-
SKLADEM

Atlas rané kolonizace od Kolumba po Bolívara

Dorigny Marcel

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.-18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolonizace, zkoumá její ekononický i politický přínos pro metropole, dopad na místní ...

-10% 389,-
350,-
SKLADEM

Atlas starověkého Egypta. Tajemná říše Nilu

Somaglino Claire

Historický atlas popisuje vznik, vývoj a zánik egyptské civilizace, vše doplňuje mapkami nebo infografikou. Starověký Egypt je jednou z dávných civilizací, jejíž obraz nám připadá velmi blízký, ale bližší seznámení určitě přinese mnohá překvapení. Co víme o společnosti, kultuře a politice starověké ...

-10% 389,-
350,-
SKLADEM

AUC Iuridica 3/2021

 

anotace není dostupná

-15% 65,-
55,-
1-2 ks

Chaloupky

Javůrek Štěpán

František a Florián, dva chlapci z českého vnitrozemí, se shodou okolností dostávají krátce po vzniku Československé republiky do pohraniční oblasti Krušných hor. Jeden touží po dobrodružném životě, druhý i s rodinou přichází z donucení. Usadí se v malé obci Chaloupky a snaží se zvyknout si na nový ...

-10% 319,-
287,-
SKLADEM

Dotazník studijně profesní orientace

Mazera Antonín

Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, které jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy. Kromě přehledu diagnostiky kariérového poradenství s pomocí sebehodnotících škálový...

-10% 385,-
347,-
SKLADEM

Hledání pravěkého času

Kostrhun Petr - Nerudová Zdeňka - Půtová Barbora

Kolektivní publikace úředstavuje šesté pokračování série Studií Centra kulturní antropologie. Monografii spojují tři tematické okruhy. První celek zahrnuje úsilí představit potenciál sbírek a aarchivních pramenů ve fondech Moravského zemského muzea v Brně. Druhý celek je zaměřen na výzkumné a badate...

-10% 253,-
228,-
SKLADEM

Indie z vnitřní i vnější perspektivy

Knotková-Čapková Blanka

Cílem této publikace není poskytnout komplexní pohled na indickou politiku. Soustředí se na vybraná témata, jež dosud nebyla v české odborné literatuře takto vymezována. Kapitola věnovaná vnitropolitické situaci se soustředí na ideové i mocenské pnutí mezi v současné době dominantními politickými st...

-10% 190,-
171,-
SKLADEM