Nakladateství Karolinum

© Nakladatelství
KAROLINUM 2017

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Akrální koaktivační terapie

Palaščáková Špringrová Ingrid

Obsahem této knihy jsou teoretické a praktické informace o akrální koaktivační terapii, její využití v praxi fyzioterapeuta a příbuzných oborů. Kniha je určena především fyzioterapeutům a lékařům. Obsáhlá fotodokumentace v praktické části knihy usnadňuje pochopit provádění cvičení. Cvičení ACTR moho...

-10% 1200,-
1080,-
1-2 ks

Akrální vzpěrná cvičení pro NAPŘÍMENÁ ZÁDA

Palaščáková Špringrová Ingrid

Vaše cvičení do práce i na doma Publikace určená všem, kteří metodu ACT chtějí cvičit i mimo ordinaci svého fyzioterapeuta, a uvědomují si, že precizní provádění cviků má zásadní vliv na úspěch jejich terapie. Právě pro úspěšné zvládnutí technické náročnosti prvků ACT byl vytvořen předkládaný průvo...

-10% 400,-
360,-
1-2 ks

Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda u kojenců a dětí

Palaščáková Špringerová Ingrid

Srozumitelné cvičení s těmi nejmenšími Metoda Akrální koaktivační terapie je ideálním nástrojem pro nápravu chybných pohybových vzorů u dětí a tato publikace Vás také provede motorickým vývojem u kojenců. Pomocí vzpěrů do rukou a nohou (aker končetin), rozvíjí metoda ACT motorické dovednosti u k...

-10% 455,-
410,-
1-2 ks

Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda u sportovců

Palaščáková Špringrová Ingrid

Metoda ACT přispívá ke zvýšení silové kondice a sportovnímu výkonu. Zkušenosti s touto metodou mají i vrcholoví sportovci, kteří ji úspěšně zařadili do svých tréninkových procesů. Akrální koaktivační terapie je uceleným systémem cvičení ve fyzioterapii. Jde o cílený způsob kompenzačního cvičení a...

-10% 417,-
375,-
1-2 ks

Basics of Medical Physics

Jirák Daniel - Vítek František

Učebnice Basics of Medical Physics (Základy lékařské fyziky) popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se lékař může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních metod na živý organismus. Je tedy interdi...

-15% 280,-
238,-
SKLADEM

Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka

Timingeriu Filip

Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší - na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek k Bytnosti řeči (Das Wesen der Sprache 1957/58) v nichž se zabývá možností pr...

-10% 261,-
235,-
SKLADEM

Divadlo Tadeusze Kantora

Klossowicz Jan

České vydání knihy Jana Kłossowicze: Divadlo Tadeusze Kantora, mapující práci tohoto významného polského scénografa, režiséra a v neposlední řadě také reformátora, jenž ovlivnil divadlo 20. století, je rozděleno do dvou částí. První část tvoří překlad monografie Jana Kłossowicze Divadlo Tadeusz...

-10% 340,-
306,-
SKLADEM

Global Competition or Convergence?

Hornát Jan - Kindl Lukáš

Dynamika vnitřních změn v Číně – ať už tyto změny mají dopad na národní ekonomiku nebo na politický řád a rozdělení moci – mají bezprostřední vliv na vztahy země se zbytkem světa. Důležitou otázkou ve vztahu ke vzestupu Číny tedy je, jak a do jaké míry vnitřní změny v zemi ovlivňují její vnější chov...

-15% 300,-
255,-
SKLADEM

Kavky a kosatce

Konopíková Michaela

Publikace je výsledkem terénního výzkumu prováděného mezi etnickými Berbery, kteří obývají pohoří Vysoký Atlas ve vnitrozemí Maroka. Podrobuje analýze transformaci místního prostředí v návaznosti na objevující se diskursivní praktiky, jež jsou úzce spojené s postupným pronikáním prvků globální ekono...

-15% 250,-
213,-
SKLADEM

Klasická starolověnština (učebnice s čítankou)

Bartoň Josef

Publikace je zamýšlena jako jednoduché základní uvedení do staroslověnského jazyka, určené promárně pro studenty teologie a jiné zájemce neslavisty. Cvičný materiál je založen především na biblických textech. Připojená čítanka pak nabízí několik ukázek mimobiblických textů, které různým způsobem sou...

-10% 157,-
141,-
SKLADEM