© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Essential Medical Terminology

Honč Petr - Přívratská Jana - Hellerová Kristina

Publikace je určena anglicky mluvícím studentům lékařských fakult. Představuje pro ně úvod do jazyka medicíny, osvětluje základy latinské gramatiky a předkládá hlavní lexikum, které studenti využijí při dalším studiu i praxi. První část učebnice je zaměřena na substantivní a adjektivní flexi, druhá ...

-15% 360,-
306,-
SKLADEM

Kapitoly ze sportu

Sekot Aleš

Sociologický, psychologický a marketingový pohled na soudobý sport.

-10% 130,-
117,-
1-2 ks

Právněhistorické studie 52/3

 

anotace není dostupná

-15% 250,-
213,-
SKLADEM

Příručka k morfologii češtiny

Adam Robert

Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny. Zvlášť pojednává o morfologických kategoriích (nejprve...

-15% 200,-
170,-
SKLADEM

Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem

Homolková Kamila

Osvojování jazyka a komunikace dítětem s Downovým syndromem bylo na poli české lingvistiky tématem dosud opomíjeným. Autorka s využitím nejnovějších poznatků o osvojování jazyka dětmi s typickým i netypickým vývojem popisuje specifika v budování jazykové a komunikační kompetence dětí s touto diagnóz...

-15% 270,-
230,-
SKLADEM

Sociální dimenze sportu

Sekot Aleš

Kolektivní práce českých a slovenských badatelů zkoumajících sport jako sociálně kulturní fenomén ze sociologických, filozofických a pedagogických úhlů pohledu.

-10% 199,-
179,-
1-2 ks

Sociální práce v mezioborové perspektivě

Křížová Eva (ed.)

Publikace je souborem příspěvků autorů reprezentujících různé obory a podílejících se na výuce v programu Sociální a pastorační práce na ETF UK. Vedle témat zpracovaných sociálními pracovníky se zde objevují příspěvky socioložek, psycholožek, teologů a lékaře. Tato rozmanitost ukazuje šíři interdis...

-15% 290,-
247,-
SKLADEM

Spoutaný parlament

Bureš Jan - Cvrček Lukáš - Fialka Jiří - Rádková Adéla

Kniha se věnuje parlamentu v období, kdy nemohl naplňovat své základní poslání – být otevřeným fórem pro střet různých zájmových skupin, vládnoucích a opozičních politických stran. Byl „spoután“ prostřednictvím jednotné kandidátky Národní fronty, v níž pevně vládla KSČ. Jedná se o téma neprávem opom...

-15% 260,-
221,-
SKLADEM

Synthetic Syntax, Meaning, and Philosophical Questions

Rastall Paul

Kniha je souborem dvanácti původních kapitol, které se zabývají různými syntaktickými, sémantickými a filozofickými otázkami. Autor k těmto problémům přistupuje integrovaně či holisticky a své argumenty dokládá četnými příklady jazyků tak rozmanitých, jako je mimo jiné angličtina, ruština nebo malaj...

-10% 270,-
243,-
SKLADEM

The Current State of Russian Folk Icon Painting

Kondakov Nikodim P.

V roce 1901 se Nikodim Pavlovič Kondakov, jeden ze zakladatelů dějin umění v Rusku a specialista na středověké umění, rozhodl podniknout překvapivou expedici. Hnán touhou spatřit na vlastní oči poslední místa, kde se tradičním způsobem vyráběly zbožné obrazy - slavné ikony -, se odvážně vydal na hrb...

-10% 960,-
864,-
SKLADEM