© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Atlas Evropy v raném novověku. Od renesance po osvícenství

Beaurepaire Pierre-Yves

Atlas podává ucelený obraz převratných změn, kterými evropské státy procházely od 16. do 18. století. Zachycuje četné válečné konflikty, složité mezinárodní vztahy, ale i ekonomický vývoj a proměny v oblasti vědy a umění. Podrobně popisuje, jak Evropa vstoupila do epochy moderních dějin. Atlas Ev...

350,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Atlas předkolumbovské Ameriky. Od počátků osídlení po conquistu

Faugere Brigitte - Goepfert NIcolas

Historický atlas popisuje vznik, vývoj a zánik civilizací předkolumbovské Ameriky, vše doplňuje mapami a infografikou. Americký kontinent je kolébkou výjimečných kultur. Kniha popisuje dobu, kdy jej obývali Mayové, Aztékové, Inkové a mnoho dalších etnik. Nechte se okouzlit krásou dávných civilizací ...

350,-
cena v e-shopu
SKLADEM

AUC Philologica 1/2023

 

anotace není dostupná

128,-
cena v e-shopu
1-2 ks

Dějepis mezi vědou a vyprávěním

Černín David - Gracová Blažena - Stefan Michael

Kniha nabízí svébytný příspěvek do debaty o potenciálu výuky dějepisu a jejím propojení s moderními poznatky historických a společenských věd. Zároveň odpovídá na zvýšenou poptávku po výuce kritického myšlení a mediální gramotnosti, které jsou v moderní společnosti klíčové. Autoři se domnívají, že d...

224,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Etika urgentní medicíny

Šeblová Jana - Matějek Jaromír

Kniha je zaměřena na oborově specifická témata akutní a urgentní péče z hlediska etiky. Autoři se snaží popsat dilemata, která zatím nejsou v české medicínskoetické diskuzi příliš častá, ale lékaři a záchranáři se s nimi setkávají. Texty vycházejí z praxe a jsou také na klinickou praxi orientovány. ...

491,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Malíř David Friedmann. Svědek holocaustu

Mlsová-Chmelíková Jitka - Friedman Morris Miriam - Rund Michael

Publikace vydaná za finanční podpory Karlovarského kraje a Nadačního fondu obětem holocaustu.

305,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Onkologie pro neonkology

Cvek Jakub - Halámka Magdalena

Obecná část popisuje základní vlastnosti zhoubných nádorů, samostatné kapitoly jsou věnovány epidemiologii, kancerogenezi, stagingu nádorů, projevům nádorových onemocnění, plánu léčby, hodnocení léčebné odpovědi a celé komplexní protinádorové léčbě. Nechybí ani kapitoly o akutních stavech v onkologi...

539,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Pneumonie pro kllinickou praxi 2. vydání

Jakubec Petra - Kolek Vitězslav - Genzor Samuel

Pneumonie představují i v éře antibiotik jedno z nejzávažnějších onemocnění vůbec. Ročně na ně celosvětově umírá asi 3 800 000 osob a tvoří nejčastější příčinu úmrtí dětí do 5 let věku. Pneumonie významně ekonomicky zatěžují zdravotní systémy a je zřejmé, že toto zatížení lze snížit díky racionální ...

266,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Saturnin - italsky

Jirotka Zdeněk

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky navazuje na tradici českého humoru a autory, jakými byli J. Hašek, K. Čapek nebo K. Poláček, zároveň je zde také patrná inspirace anglosaskou humoristickou prózou J. K. Jeroma a P. G. Wodehouse. Humor, a především satira a parodie, jsou podstatnou součástí če...

383,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Škola v dobrých rukou. Klíčové činnosti ředitele (nejen) střední školy

Urbanová Eva - Šafránková Jana Marie

Ředitel školy v současné době vykonává v souvislosti s vysokou autonomií českých škol mnoho pracovních činností sám nebo je může delegovat. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ ovlivňuje jako zásadní dokument práci vedoucích pracovníků všech českých škol. Jeden z jejích cíl...

359,-
cena v e-shopu
SKLADEM