© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Redernové v Čechách

Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

Filozofická fakulta UK 2011

vázaná553 str.
ISBN 9788073083564

obálka
650,-
585,-
1-2 ks

Osu knihy tvoří životy tří výrazných osobností - Melchiora, Kateřiny a Kryštofa z rodu svobodných pánů z Redernu. Původem slezská šlechtická rodina je představena v době svého působení v Čechách (1558-1621). Kniha ukazuje začleňování Redernů do mocenských struktur Království českého, jejich politický, náboženský i kulturní vliv. Upozorňuje na významné památky, které po tomto rodu zůstaly na severu Čech, a vysvětluje utváření historických i beletristických představ o Redernech. Přináší rovněž zajímavé poznatky z oblasti vojenských dějin, dějin žen, dějin pobělohorského exilu, dějin kulturních, dějin mentalit a dějin umění. Současně nabízí čtenáři náhled do literární historie coby dalšího užitečného zdroje poznání. Otevírá nová témata, která se při bádání o Redernech objevila, a zvláště upozorňuje na využití mezioborového výkladu regionálních dějin v souvislosti s dějinami zemskými. Autor se věnuje také pobělohorskému exilu, vztahu Redernů k Habsburkům, ke šlechtě v Čechách i v dalších korunních zemích, a pojednává některé příbuzenské svazky uzavřené v rámci posilování a prohlubování sociálních, hospodářských a konfesijních vazeb.

Kniha je založena na dlouholetém výzkumu v českých i zahraničních archivech a knihovnách s využitím kronikářských děl a dalších pramenů 16. až 18. století. Využívá kriticky starší práce dějepisectví regionálního, (sudeto)německého a českého, ovšem i novější díla celozemského charakteru. Přihlíží také k zahraničním výsledkům historického bádání o šlechtě, dějinách církevních, kulturních a dějinách umění.