© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Kvantová mechanika II.

Karolinum 2018

vázaná376 str.
ISBN 9788024636238

obálka
390,-
332,-
SKLADEM

K dispozici také jako

E-KNIHA
Druhý díl učebnice kvantové mechaniky staví na obecných základech kvantové teorie vyložených v dílu prvním a je věnován pokročilejším partiím kvantové teorie, které jsou důležité při studiu atomárních systémů. Přibližné řešení stacionárních úloh variačními i poruchovými postupy je jednotně odvozeno projekční technikou. Diskutován je význam poruchových metod pro neohraničené poruchy. Pro nestacionární Schrödingerovu rovnici je poruchové řešení od Zlatého pravidla dovedeno přes Wignerovo-Weisskopfovo přiblížení k obecné teorii stavů s exponenciálním rozpadem. Těžištěm knihy jsou kapitoly věnované atomárním systémům jako problému mnoha částic: dvouelektronové systémy (atom He, molekula H2), Fanovy rezonance, Hartreeho-Fockova teorie, elektronová struktura atomů, základy kvantové chemie. Pro rozlehlé systémy pak e-e korelace, jellium jako modelový systém, teorie a praxe funkcionálu hustoty, úvod do metod redukovaných matic hustoty a Greenových funkcí. Závěr knihy tvoří teorie (elastického) rozptylu a obsáhlý výklad semiklasického i kvantového popisu interakce záření s hmotou, od Kubovy formule až po nerelativistický výpočet Lambova rozštěpení.
Text doplňují četné příklady a analýza řady experimentálních výsledků ve světle vykládané teorie.


Volume 2 of the Quantum Mechanics textbook builds on the general foundations of the quantum theory explained in volume 1, focusing on more advanced areas of the quantum theory which are important for the study of atomic systems. The approximate solution for stationary problems by the variation and perturbation methods is uniformly derived through the use of projections. It discusses the importance of perturbation methods for time-independent perturbations. The perturbation solution of the non-stationary Schrödinger equation is derived from the Golden Rule, via Wigner-Weisskopf approximation for the general theory of states with exponential decay. The main focus of the text is presented in chapters on atomic systems as many-body problems: two-electron systems (atom of Helium, H2 molecule), Fano resonance, Hartree-Fock Theory, electron structure of atoms, and the basics of quantum chemistry. For large systems, e-e correlation, jellium as a model system, the theory and practice of the density functional theory, introduction to the methods of reduced density-matrix functionals and Green’s functions. The closing part of the book contains the theory of (elastic) dissipation and an extensive explanation of the semi-classical and quantum descriptions of the radiation-matter interaction, including Kubo formula and non-relativistic calculation of the Lamb shift.
The text includes many examples and analyses of a number of experimental solutions in the light of the presented theory.