© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Pražský sborník historický XLIV

Archiv hl.m- Prahy/Scriptorium 2016

vázaná504 str.
ISBN 9788088013617

obálka
429,-
386,-
1-2 ks

Obsah:

Studia et commentationes
Evelyn Reitz: Der Protestantismus rudolfinischer Künstler im Lichte der "Theutschenn Orthodoxischen gemein" (Protestantství rudolfínských umělců optikou "německé ortodoxní obce")
Pavel Máša: Poslední věci vlastence. Smrt a pohřeb Františka Palackého
Radka Stružková: Odpady v 19. století v Praze

Materialia
Martin Musílek: Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů. "Nově objevený" rukopisný zlomek kupeckého rejstříku a jeho výpověď pro pražský obchod ve středověku
Václav Ledvinka: Sixtové z Ottersdorfu a archivní rukopis č. 3565 (K připravované edici souboru pražských historických spisů ze 16. století)
Pavla Jirková: "Pest Tyrannei" v královském rezidenčním městě Praze. Svědectví úředních a osobních dokumentů o morovém roce 1680

Ex archivo metropolis Pragae
Markéta Růčková et al.: Třicet pět konferencí Archivu hlavního města Prahy slovem i obrazem (1984-2016)
Jan Schwaller: Zpráva o činnosti Kroužku pro dějiny raného novověku od listopadu roku 2009 do prosince roku 2016
Zlata Brátková: Sbírka dokumentace k období Pražského povstání a okupace v Archivu hlavního města Prahy

Recensiones librorum
Recensiones complexivae
David Gans: Josef Jekutiel Kofman a ostatní Pražané: Pragensiální judaica posledních pěti let (Jiří Pešek)
Třikrát edice Praha (Jiří Pešek)
Město a chudoba - aktuální téma německé historiografie (Olga Fejtová)

Pragensia
Jeho Praha. Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy. Vydáno k životnímu jubileu autora (Ludmila Sulitková)
Barbora Lašťovková, Pražské usedlosti (Martin Omelka)
Jan Hus v památkách Prahy, (edd.) Josef Hájek - Jan Baláček (Thomas Krzenck)
Liber inquilinorum Nového Města pražského 1585/86 (ed.) Jaroslava Mendelová (Olga Fejtová)
Michal Šroněk, De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy (Tomáš Sekyrka)
Jan Pařez - Hedvika Kuchařová, The Irish Franciscans in Prague 1629-1786 (Ivana Čornejová)
Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, (sest.) Kateřina Kuthanová - Hana Svatošová (Blanka Altová)
Filip Bláha, Frauenkörper im Fokus: Wahrnemung zwischen Strasse und Turnplatz in Prag und Dresden vor dem Ersten Weltkrieg (Tomáš Jelínek)
Minerva 1890-1936: Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, (ed.) Milada Sekyrková (Zora Damová)
Petr Roubal, Československé spartakiády (Tomáš Jelínek)
Pavlína Morganová, Procházka akční Prahou. Akce, performance, happeningy 1949-1989 (Jiří Pešek)
Marie Klimešová - Jan Rous, Jiří Balcar (Jiří Pešek)
Jitka Vondrová, Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha (Václav Ledvinka)

Urbana
Hana Jordánková - Ludmila Sulitková, Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010) (Markéta Růčková)
Brno očima Mileny Flodrové: výběr článků a studií z let 1964-2006. K vydání připravila Hana Jordánková (Irena Loskotová)
Susanne Rau, Räume der Stadt. Eine Geschichte Lyons 1300-1800 (Olga Fejtová)
Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století (edd.) Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek (Zdeněk R. Nešpor)
Guillebert de Mets, Description de la ville de Paris 1434 (František Šmahel)
Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt - Wihnraum - Lebensstil, (Hrsg.) Eduard Mühle (Martin Nodl)
Harm von Seggern, Quellenkunde als Methode. Zum Aussagewert der Lübecker Niederstadtbücher des 15. Jahrhunderts (Hana Pátková)
Helmut Bräuer, Im Dienste des Rates. Ordnung und Machtrealisierung durch Ratsbedienstete in einigen Städten Obersachsens und der Lausitz zwischen 1500 und 1800 (Marek Ďurčanský)
Blanka Szeghyová, Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí (Petr Kreuz)
Jana Vojtíšková - Vít Šebesta, (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620 (Michaela Hrubá)
Jan Dvořák, Vrchnostenské město v raném novověku: vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století (Marek Ďurčanský)
Hexenverfolgung. Vier Vorträge zur Erinnerung an Helena Curtens und Agnes Olmans aus Gerresheim, (Hrsg.) Benedikt Mauer (Petr Kreuz)
"Arisierung" und "Wiedergutmachung" in deutschen Städten, (Hrsg.) Christiane Fritsche - Johannes Paulmann (Nina Lohmann)
Kimberly Elman Zarecová, Utváření socialistické modernosti. Bydlení v Československu v letech 1945-1960 (Ondřej Hojda)
Oliver Rathkolb, Forschungsprojektendberich Strassennamen Wiens seit 1860 als "Politische Erinnerungsorte" (Nina Lohmann)

Varia historica
Falk Wiesemann (in cooperation with Eile Schrijver), The Esther Scroll = Die Estherrolle = Le rouleau d'Esther (Jiří Pešek)
Jan Šimek, Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost (Jan Schwaller)
Volker Mohn, NS-Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren. Konzepte. Praktiken. Reaktionen (Anita Pelánová)
Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, (edd.) Kateřina Králová - Hana Kubátová (Sára Wienerová)
Johnatan Bolton, Světy disentu. Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu (Barbora Pecková)

Seznam vyobrazení
Seznam autorů