© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > CIZÍ JAZYKY  > němčina  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu 2.akt. a doplň vydání

Nakladatelství Leges 2018

brožovaná308 str.
ISBN 9788075023216

obálka
-10% 520,-
468,-
1-2 ks

Tento rozsáhlý slovník obsahující více než 20 000 českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy.

První česko-německý soupis odborných výrazů z oblasti veřejné správy připravila speciální komise protektorátního ministerstva vnitra v roce 1940 z podkladů ústředních úřadů, které sepsaly nejfrekventovanější výrazy z odvětví své služby. Je ovšem poplatný době svého vzniku.

Za zmínku stojí rovněž slovník, který byl zpracován pro potřebu komunikace s německými partnery v době probíhající reformy veřejné správy, zejména pak územní veřejné správy, kdy došlo ke zrušení okresních úřadů, vzniku krajů, rozšiřování úkolů obcí v přenesené působnosti atd. ("Č-n a N-č slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy", který vydal Úsek veřejné správy MV ČR v r. 2005).

Také náš "Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu" byl ve svém prvním vydání (pražské nakladatelství Linde v roce 2011) odpovědí na tehdejší významné systémové změny v územní správě, jakož i na vstup naší země do EU a prohlubující se přeshraniční spolupráci s partnery z německy mluvících zemí.

Ve svém druhém vydání reaguje slovník na rozsáhlé projekty související s postupnou realizací "Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020." Zejména se jedná o nové pojmy vyplývající ze zákona o státní službě a o nové (inovované) pojmy související se změnou legislativy v oblasti veřejných zakázek.

V souvislosti s postupující elektronizací agend vykonávaných veřejnou mocí a aktivní komunikací s občany prostřednictvím nových médií se též významně zvýšil počet termínů z oblasti eGovernmentu. Platí to rovněž pro další podporu zavádění metod a nástrojů řízení kvality, sledování a hodnocení přívětivosti úřadů, probíhajícího procesního modelování a standardizace prioritních agend. Aktualizují a doplňují se pojmy související s pokračujícími úpravami administrativního členění České republiky a se změnami v organizační struktuře české veřejné správy.

Slovník je určen starostům a dalším členům zastupitelstev obcí a měst, voleným představitelům krajů, jakož i zaměstnancům územních samosprávných celků, ale také právníkům, studentům, překladatelům a tlumočníkům, všem ostatním, kteří se zabývají veřejnou správou a mají kontakty s německy mluvícími zeměmi.