© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > časopisy  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Staletá Praha 2/2018

Národní památkový ústav 2018

brožovaná180 str.
ISBN 02316056218

obálka
-10% 189,-
170,-
dočasně vyprodáno

STUDIE


Michael Rykl — Ladislav Bartoš
Příliš mnoho portálů a schodišť aneb Komunikační peripetie v domě čp. 506 a 507/I na Havelském trhu
SP 34, 2/2018, 2-49
Průzkum suterénních partií domu na Havelském trhu přinesl překvapivě detailní obraz středověké a raně novověké dynamické proměny zdánlivě obvyklého domu na obvyklé lokační parcelaci.
Klíčová slova— městský dům - rozdělení domu - komunikační schéma - stavební historie - Havelské Město - sklep - suterén - polosuterén - dispozice
[1.stránka] | [detail]

Gabriela Blažková — Jan Frolík — Josef Matiášek
Zlatá ulička na Pražském hradě ve světle archeologických a historických pramenů
SP 34, 2/20187, 50-68
Ve světle archeologických nálezů, ikonografických a písemných pramenů, historických plánů a výsledků stavebněhistorických průzkumů Zlaté uličky u Daliborky vyvstává toto proslulé zákoutí Pražského hradu v průběhu posledních pěti staletí jako živý urbanistický organismus.
Klíčová slova— Pražský hrad - Zlatá ulička - raný novověk / novověk - keramika - porcelán - parkán - střelci
[1.stránka] | [detail]

Petr Uličný
Střešní architektura a renesanční make-up pražských měst za krále a císaře Ferdinanda I.
SP 34, 2/2018, 69-95
Pohled na nejstarší veduty Prahy, zejména dřevořez Jana Kozla a Michaela Peterleho z Annaberku z roku 1562, ukazuje rozmach různorodých podob renesanční střešní architektury, jež s velkou pravděpodobností již od 20. let 16. století začala výrazně měnit obraz pražských měst.
Klíčová slova — Praha - renesanční architektura - pernštejnská architektura - veduta - altán - střešní štít stupňovitý s obloučky - střešní štít etážový - Ferdinand I. - Michael Peterle z Annaberku
[1.stránka] | [detail]
MATERIÁLIE


Pavel Taibl
Středověké zděné břidlicové konstrukce na pražském pravobřeží
SP 34, 2/2018, 96-111
Shrnutí dosud publikovaných staveb z málo používaného materiálu - místních břidlic, a to jak u budov, tak u úseků opevnění, otevřelo množství dalších otázek.
Klíčová slova — Praha - vrcholný středověk - Staré Město pražské - Nové Město pražské - ordovická břidlice - zděné stavby - raná gotika - opevnění - vyzdívka příkopu - měšťanská zástavba - stavební materiál
[1.stránka] | [detail]

Veronika Koberová — Ladislav Bartoš
Výplně okenních a dveřních otvorů v kapucínském kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech
SP 34, 2/2018, 112-130
Autentické okenní a dveřní výplně z barokní doby jsou mimořádně zachovanou ukázkou specifické skupiny snad neohroženější části památkového fondu.
Klíčová slova— Praha - Hradčany - kostel Panny Marie Andělské - baroko - okna - dveře - oratoř - sakristie - kapucíni - klášterní kostel - kování
[1.stránka] | [detail]

Pavel Taibl
Odraz přechodu k právně konstituovanému městu na východní části plochy výzkumu Holanova paláce na Starém Městě pražském čp. 684/I
SP 34, 2/2018, 131-149
Analýza archeologických nálezových situací přináší nová zjištění ohledně vývoje středověkého osídlení v těsném sousedství kostela sv. Benedikta, kdy můžeme rozlišit dvě fáze oddělené výstavbou staroměstské hradby na konci 1. poloviny 13. století.
Klíčová slova — Praha - středověk - město - měšťanský dům - stavební relikty - hmotná kultura - sociotopografická analýza - archeologický výzkum
[1.stránka] | [detail]
BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA [pdf]


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910-2015)
— autorský rejstřík (O-Z), 150-169
AKTUALITY [pdf]


Ladislav Bartoš, Robert Gája, Anna Kusáková, Matouš Semerád
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2017
SP 34, 2/2018, 170-175

Zdeněk Lukeš
In memoriam Ing. Mgr. Jana E. Svobody (* 25. 12. 1942 Praha - † 2. 12. 2017 Praha)
SP 34, 2/2018, 176-178
SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606 [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (16)
Koňský trh
SP 34, 2/2018, 179-180
3. STRANA OBÁLKY [pdf]


Cena Patrimonium pro futuro a pražské památky
SP 34, 2/2018, 3. strana obálky