© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Práce učitelů s učebnicemi

Pedagogická fakulta UK 2019

brožovaná207 str.
ISBN 9788076030817

obálka
262,-
236,-
SKLADEM

Publikace se zaměřuje na problematiku výběru a užívání výukových zdrojů se zvláštním důrazem na užívání učebnic. Snaží se o komplexní přístup k zkoumání této problematiky - sleduje užívání výukových zdrojů při přípravě učitelů na výuku, zabývá se otázkami výběru zdrojů a faktorů, které jej ovlivňují, adaptací zdrojů s ohledem na potřeby žáků, vlastnostmi výukových zdrojů, které učitelé preferují. Samotné výzkumné šetření, o kterém publikace referuje, je zaměřeno na užívání učebnic ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

V první části publikace shrnuje teoretické znalosti vážící se k učebnicím jako didaktickým prostředkům, kurikulárním projektům a produktům s určitými vlastnostmi a funkcemi, poznatky vážící se k funkcím učebnic a žákovu učení z učebnic. Tyto poznatky jsou pak zasazeny do širšího kontextu zjištění z již realizovaných výzkumů, které se týkají učebnic a jejich výběru a užívání.

Druhou část publikace tvoří popis a výsledky realizovaného výzkumu zaměřeného na užívání učebnic prvouky, přírodovědy a vlastivědy učiteli na 1. stupni ZŠ. Kombinace výsledků kvalitativního a kvantitativního šetření přináší vhled do reality užívání učebnic v české primární škole, který může pomoci porozumět potřebám učitelů a umožnit nasměrování jejich podpory adekvátním způsobem tak, aby mohli učitelé ve svých třídách zprostředkovat žákům žádoucím způsobem žádoucí vzdělávací obsah. Tato podpora může mít mj. podobu moderních výukových materiálů a moderních modelů vzdělávání zaměřených na to, jak tyto výukové materiály (včetně učebnic) využívat.