© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > HISTORIE  > české dějiny  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Akademická encyklopedie českých dějin VI. H/2 - K/1

Historický ústav AV ČR v.v.i. 2021

vázaná460 str.
ISBN 9788072863662

obálka
590,-
531,-
1-2 ks

Na rozdíl od pátého dílu, který byl věnován především dějinám historiografie a historických
institucí, je šestý svazek polytematický. Přesto jsou zde skupiny hesel, které se týkají vždy
některé významné stránky českých a československých dějin - jde o historické regiony
(Hlohovsko, Hlubčicko, Hlučínsko, Hřebečsko, Chebsko, Chodsko-Chodové, Kladsko),
historické fortifikace (hrad, hradby), stěžejní medievistickou problematiku husitství
(v rozsáhlém souhrnném hesle husitská revoluce), o proměny jazykových poměrů na českém
území (jazykové zákonodárství, jazykový purismus, jazyky v českých zemích). Velmi významně
jsou zastoupeny pojmy a reálie z církevních dějin (inkvizice, Jednota bratrská, jezuité,
kalvinismus, kapitula, kardinál, karmelitáni, kartuziáni, katedrála, Katolická akce, Katolická
moderna, katolické politické strany, klerikalismus a další). Značná pozornost je věnována
hospodářským a sociálním dějinám (hospodářské dějiny, hospodářské krize, hospodářské
plánování, hospodářské reformy, hospodářské spolky, chudinství, Jednota pro povzbuzení
průmyslu v Čechách, Jednotná zemědělská družstva, Jubilejní výstava 1891, kampelička),
právním dějinám (mj. horní právo, imunita, inkolát, ius resistendi) a kulturním dějinám
(kupříkladu iluminace, Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta, jungmannovská generace,
karikatura, kniha - knihtisk - knižní kultura). Detailně jsou zpracována také témata, která
souvisí s tragickými stránkami dějin 20. století (holokaust, Jaltská konference, jednání
o náhradu za znárodněný majetek, interbrigády, kapitulace Rakousko-Uherska a mnoho
dalších). Bohatá ikonografická dokumentace dotváří výklad o knižní kultuře (poklady
Strahovské knihovny) a o římském zázemí kardinálů z českých zemí (tzv. titulární chrámy ve
Věčném městě). Další, sedmý svazek, který zahrne písmena K/2, L a N, je připravován tak, aby
vyšel ještě v letošním roce