© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Metodologie výzkumu

Fakulta ekonomická ZČU 2022

brožovaná264 str.
ISBN 9788026111085

obálka
232,-
209,-
SKLADEM

Vysokoškolská učebnice Metodologie výzkumu je určena především studentům magisterských studijních oborů z oblasti sociálních věd s užším aplikačním zaměřením zejména na ekonomické disciplíny a pedagogiku/andragogiku. Jako základní literaturu ji mohou využít také studenti doktorského studia. Učebnice je členěna do dvou částí. První část učebnice je věnována metodologii výzkumu a strategii a designu výzkumu. Jsou zde objasněny deskriptivní, explorativní a explanační zaměření výzkumu. Následují objasnění a doporučení pro návrh a vytvořením plánu - designu výzkumu. Dále je zde rozveden design pro kvantitativní, kvalitativní i smíšený výzkum. Čtenáři zde také najdou doporučení a náměty pro vyhodnocování dat z výzkumu, pro vytváření závěrečné zprávy. Druhá část učebnice se zabývá podrobněji vybranými metodami výzkumu. Jedná se o dotazování se zaměřením na aplikaci výzkumu s použitím dotazníku, interview i skupinového rozhovoru. Dále zde čtenáři najdou informace k pozorování a podrobnější popis k participačnímu a strukturovanému pozorování. Následuje kapitola k metodě Delphi. Na závěr této části jsou přidány kapitoly věnované tematické a obsahové analýze. Učebnice obsahuje řadu nových odkazů na relevantní zdroje a řadu praktických námětů, jež by měly čtenářům pomoci v úspěšné realizaci jejich plánovaného výzkumu.