© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Katalog podpůrných opatření. Narušené komunikační schopnosti

Dílčí část. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

Wolters Kluwer 2023

brožovaná143 str.
ISBN 9788076766310

obálka
415,-
374,-
SKLADEM

Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti uvádí informace o typech narušené komunikační schopnosti v dětském věku, dopadu NKS do vzdělávacího procesu. Specifikuje, jak realizovat jednotlivá podpůrná opatření ve vzdělávání. Celou publikaci provází ilustrativní příklady z praxe, které čtenářům přiblíží danou problematiku.

V prvních dvou kapitolách je charakteristika nejobvyklejších typů NKS, pro které jsou ve škole přiznávána podpůrná opatření. Dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání ukáží pedagogům, jakým způsobem se NKS ve školním prostředí manifestuje. Samozřejmě, jsou jednotlivé dopady ilustrovány konkrétními případy.

Třetí kapitola se zaměřuje na pedagogickou diagnostiku a nastiňuje diagnostiku dle jazykových skupin. Navazuje na ni potom vlastní vymezení stupňů podprůrných opatření dle tří charakteristik - dle diagnóz, dle obtíží pro učitele a dle potřebné podpory školy.

Jádrem Katalogu je 4. kapitola, která se věnuje popisu a uplatňování jednotlivých podpůrných opatření, která jsou zde nejen charakterizována, ale také doplněna konkrétními příklady z praxe. Při popisu a aplikaci PO v jednotlivých stupních podpory vycházíme z aktuální školní legislativy a vlastní zkušenosti z práce se žáky s NKS. Podpůrná opatření jsou řazena obdobným způsobem jako ve formuláři "Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami". Problémem této skupiny žáků je, že hlavním podpůrným opatřením by mělo být opatření spočívající v poskytování speciálně pedagogické - logopedické intervence, což naráží na nedostatek kvalifikovaného personálu. Každé podpůrné opatření je doplněno příklady dobré a špatné praxe.

Publikaci doplňuje adresář speciálněpedagogických center zaměřených na děti a žáky s narušenou komunikační schopností a vybraných organizací poskytujících péči o žáky s NKS.

Slovníček odborných pojmů a seznam literatura a internetových odkazů nabízí zájemcům možnost čerpat další odborné informace. Autoři publikace jsou pracovníci speciálněpedagogických center, kteří vycházeli při psaní ze své dlouholeté praxe. Věříme, že předkládaný text pomůže pedagogům při práci s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností, nelze však zapomínat, že je stále velmi důležité osobně konzultovat poskytování podpůrných opatření s pracovníky ŠPZ a zákonnými zástupci žáka.