© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > EKONOMIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Peněžní ekonomie a bankovnictví

Ekopress, s.r.o. 2023

vázaná372 str.
ISBN 9788087865842

obálka
639,-
575,-
SKLADEM

Rozvoj tržní ekonomiky v naší zemi a s tím spojené působení základních funkcí peněz v praktické rovině znamenají, že ekonomické subjekty opírají svá ekonomická rozhodování jak o skutečný, tak o očekávaný vývoj peněžních veličin. Jde především o úrokové sazby, kurzy cenných papírů nebo měnové kurzy. Tato skutečnost současně vede k nárokům na poznání problematiky fungování peněžního oběhu, finančních institucí a peněžních a kapitálových trhů.

Text publikace je rozdělen do šesti základních částí. V úvodní části - Peníze a úrok - se čtenáři seznámí se základními poznatky o podstatě fungování peněz, jejich emisi, oběhu a funkcích. Do kapitoly je rovněž zařazena problematika měnových unií. Další kapitola je věnována teoriím úrokové míry a determinantám a faktorům její úrovně a pohybu.

V druhé části - Finanční systém - se věnujeme členění a fungování finančních trhů a úloze finančních zprostředkovatelů. Aktuálně je zde zařazena subkapitola o Evropském systému finančního dohledu. Část dále zahrnuje rozsáhlou kapitolu o obchodním bankovnictví i nově zpracované subkapitoly o kolektivním a penzijním investování.

Třetí část - Trhy cenných papírů - obsahuje výklad základů investičního managementu. Pozornost soustředíme na typy investičních instrumentů a metody jejich ohodnocování a na institucionální uspořádání trhů cenných papírů. Nově je zařazena pasáž, kde se vysvětluje chování akciových kurzů pohledem behaviorálních financí.

Ve čtvrté části - Centrální bankovnictví - se zaměřujeme na postavení a činnost centrální banky, nástroje měnové politiky a systém regulace a dohledu bank. Zvláštní pozornost je věnována centrální bance v naší ekonomice a Evropské centrální bance.

Pátá část - Měnová teorie a politika - nejdříve čtenáře seznamuje s teoriemi poptávky po penězích. Následují výklad emise, resp. nabídky peněz a samostatná kapitola o problematice inflace a deflace s využitím modelu AS-AD a řady příkladů z české ekonomické historie. Podrobně se věnujeme transmisním mechanismům měnové politiky a popisujeme alternativní způsoby jejího provádění v podmínkách exogenity a endogenity peněz, tj. postupy, pro které se vžily názvy cílování peněžní zásoby a cílování inflace.

V závěrečné, šesté části - Mezinárodní finance - navazujeme výkladem měnového kurzu a kurzové politiky s důrazem na problematiku vnější rovnováhy a volby kurzového systému. Rovněž se věnujeme devizovým operacím a jejich praktickému využití při arbitráži, spekulaci a hedgingu.

Sedmé vydání odborné publikace, která prvně vyšla již v roce 1996 a jejíž všechna předchozí vydání byla rozebrána, je doplněno o aktuální skutečnosti a upraveno především s ohledem na změny v české ekonomice v posledních letech. Vydání reflektuje dvě zcela mimořádné události: virovou pandemii a agresivní válku Ruska proti Ukrajině, které výrazně mění ekonomické prostředí, především v oblasti rozpočtového hospodaření vlád. Publikace rovněž obsahuje podrobný seznam literatury, rejstřík a anglické summary.