© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Hvězdné nebe

Sochorovi a František Kysela

Umprum 2023

brožovaná412 str.
ISBN 9788088308942

obálka
799,-
719,-
SKLADEM

Publikace "Hvězdné nebe. Sochorovi a František Kysela" se snaží čtenáři přiblížit profesní a přátelské vazby rodiny textilního průmyslníka Josefa Sochora (1866-1931) ze Dvora Králové nad Labem s vůdčími osobnostmi tehdejší umělecké scény, zejména pak s blízkým přítelem rodiny Františkem Kyselou. Spolupráci průmyslu a umění, usilující o esteticky kvalitní produkci, můžeme považovat za jeden z typických rysů období rozkvětu hospodářství prvorepublikového Československa, v němž se někteří majetní a vlivní podnikatelé stávali novodobými mecenáši a přímo ovlivnili rozvoj kultury a vizuální identity mladé republiky.

Titul knihy byl inspirován názvem monumentální textilie "Hvězdné nebe v první hodině naší svobody 28. 10. 1918", zobrazující postavení nebeských těles v den a hodině vzniku samostatného československého státu, která byla podle návrhu Františka Kysely vyrobena v Sochorově továrně v roce 1937. V přeneseném významu název odkazuje na "hvězdy" české umělecké scény, kterými se zakladatel úspěšné textilní továrny a jeho synové obklopovali.

V tomto smyslu nejvíce zářil František Kysela, jenž mimo jiné navrhoval pro podnik ve 20. letech 20. století společně s kolegy z pražské Uměleckoprůmyslové školy Jaroslavem Bendou, V. H. Brunnerem či svými studenty (např. Jiřím Trnkou) textilní dezény. Od počátku 30. let firma dále spolupracovala s představiteli nové generace výtvarníků: s Aloisem Fišárkem, Marií Fischerovou-Kvěchovou, Antonínem Kybalem, Karlem Svolinským, Vladimírem Sychrou, Aloisem Wachsmanem, Toyen a dalšími. Pokrokovost rodiny Sochorovy lze spatřovat také ve spolupráci s významnými architekty, jejichž návrhy korespondovaly s tehdejšími trendy. Na soukromých i firemních projektech pracovali Josef Gočár, Pavel Janák nebo Josef Grus, kteří se společně s Františkem Kyselou, textilním výtvarníkem Antonínem Kybalem a sochařem Otto Gutfreundem (synovcem Josefa a Pavly Sochorových) podíleli na vzniku interiérů dvou rodinných vil ve Dvoře Králové nad Labem. Josef Sochor založil královédvorskou firmu v roce 1904.

Díky své pracovitosti a houževnatosti brzy vybudoval podnik, jehož jméno se stalo zárukou kvality u nás i v zahraničí. Od počátku své existence byly v továrně vyráběny a od roku 1910 také potiskovány zejména bavlněné tkaniny. V průběhu let bylo do výroby zařazeno umělé hedvábí a v polovině 30. let také kvalitní stálobarevné hedvábí zvané krepdešín (crepe de Chine). To už firmu vedli synové zakladatele, kteří dosáhli značného úspěchu díky moderním názorům a pokrokovým metodám. Kromě výzkumu a vývoje na poli technologií, racionalizaci výroby a zvyšování produkce a produktivity věnovali svoji pozornost také sociální politice, propagaci, distribuci a prodeji výrobků.

Publikace by nemohla vzniknout bez podpory potomků Sochorovy rodiny, kteří pro výzkum otevřeli své archivy, poskytli fotografie, umělecká díla a další osobní předměty. Přímá svědectví orální historie umožnila rekonstruovat dodnes inspirativní příběh úspěšné a pokrokové rodiny, jejíž osud byl ovšem nakonec silně poznamenán historickými událostmi 20. století.

Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (reg. č. projektu DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.