© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > LÉKAŘSKÉ VĚDY  > neurologie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Základy neurologie. 8., aktualizované a doplněné vydání

Galén, s.r.o. 2023

vázaná332 str.
ISBN 9788074926549

obálka
1500,-
1350,-
SKLADEM

Již osmé vydání základní učebnice profesora MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc. (1940-2013), je určeno pro pregraduální výuku studentů lékařských fakult. Navazuje na opakovaná a praxí prověřená předchozí vydání, která se stala oblíbeným učebním textem nejen na plzeňské fakultě. S ohledem na dynamický rozvoj neurologie v posledních letech se spoluautoři rozhodli knihu vydat znovu a aktualizovat ji. Zachovali strukturu i celkový rozsah, některé kapitoly přepracovali, jinde doplnili nové poznatky. Text je dobře srozumitelný, věcný, výstižný, obsahuje vše podstatné z klinické neurologie a navíc je doplněn více než sto padesáti názornými obrázky.

Problematika neurologie je z didaktických důvodů rozdělena na dvě části - obecnou a speciální. V obecné neurologii je stručně zopakována základní neuroanatomie a fyziologie a je probírána symptomatika a syndromologie při postižení jednotlivých struktur a systémů centrálního i periferního nervstva. Propedeutika popisuje konkrétní postup neurologického vyšetření, včetně základního vyšetření nemocných v bezvědomí a vyšetření novorozenců a kojenců. Speciální neurologie se zabývá jednotlivými nozologickými jednotkami, respektive nozologickými skupinami. Pokrývá celou neurologii a poskytuje studujícím i lékařům přehled o praktické neurologii, využitelný v rozhodovacím procesu diagnostiky a léčby a celkově v péči o neurologicky nemocné.

OBSAH:
Předmluva k osmému vydání * A. OBECNÁ NEUROLOGIE * 1. Základy neuroanatomie a fyziologie *2. Motorický systém * 3. Senzitivní systém * 4. Extrapyramidový systém * 5. Mozeček * 6. Hlavové nervy * 7. Poruchy vědomí * 8. Poruchy řeči a symbolických funkcí * 9. Syndromy mozkových hemisfér * 10. Kmenové syndromy * 11. Míšní syndromy * 12. Autonomní systém * 13. Syndrom nitrolební hypertenze * 14. Mozkový edém * 15. Likvor a poruchy jeho cirkulace * 16. Meningeální syndrom * 17. Neurologická propedeutika * B. SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE * 18. Cévní onemocnění mozku * 19. Cévní onemocnění míchy * 20. Intrakraniální nádory * 21. Paraneoplastické syndromy * 22. Nádory páteřního kanálu a míchy * 23. Kraniocerebrální poranění * 24. Úrazy páteře a míchy * 25. Úrazy elektrickým proudem * 26. Epilepsie * 27. Synkopy * 28. Poruchy spánku * 29. Zánětlivá onemocnění CNS * 30. Roztroušená skleróza mozkomíšní * 32. Degenerativní choroby * 33. Vývojové a kongenitální abnormality CNS * 34. Syringomyelie * 35. Sekundární metabolické poruchy CNS * 36. Deficientní poruchy a choroby * 37. Poruchy periferních nervů * 38. Polyneuropatie * 39. Svalová onemocnění * 40. Myasthenia gravis * 41. Vertebrogenní poruchy * 42. Bolesti hlavy * 43. Funkční a psychické poruchy v neurologii * Zkratky * Doporučená literatura pro další studium * Medailon autora * Rejstřík