© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Základy teorie státu a práva

Druhé, doplněné a aktualizované vydání

Jihočeská univerzita v ČB 2022

vázaná348 str.
ISBN 9788074228322

obálka
620,-
558,-
1-2 ks

Teorie státu a práva je věda systematicky se zabývající veškerými právně relevantními skutečnostmi. Zkoumá právo jakožto normativní systém a množinu právních norem. Dále se zabývá právními vztahy, pozicí práva ve společnosti, společenským působením práva, kulturou práva a vztahem práva a člověka. Zvláštní otázkou je vztah státu a práva. Při tvorbě prvého vydání této publikace autor neměl ambici vytvořit zcela originální dílo teorie státu a práva, ale měl snahu vytvořit takový materiál, který bude snadno pochopitelný. Zejména šlo autorovi o to, aby abstraktní vědu "přetavil" do pochopitelnější a přijatelnější formy, čehož se snažil dosáhnout rozsáhlým množstvím legislativních příkladů, kterými jsou doplněny jednotlivé teoretické části. Legislativní příklady by měly studium teorie státu a práva učinit atraktivnější, neboť se ukazuje, jak ona "suchá" teorie je prakticky do jisté míry obsažena v pramenech práva a nejde pouze o jakousi imaginární problematiku. Četné doplnění publikace o legislativní příklady lze považovat za přidanou hodnotu této práce. Další přidanou hodnotu lze spatřovat v tom, že autor vychází při tvorbě publikace z celé řady pramenů, především renomovaných autorů publikujících v oblasti teorie státu a práva, a to Viktora Knappa, Aleše Gerlocha, Jiřího Boguszaka, Jiřího Čapka, Vladimíra Zoubka, Jaromíra Harvánka, Jana Hejdy a dalších, a u jednotlivých řešených problematik uvádí názory zmiňovaných autorů, a tak umožňuje čtenářům porovnávat názory těchto odborníků a vybírat si z nich ten nejpřijatelnější. Při zpracování druhého doplněného a aktualizovaného vydání autora reaguje na aktuální změny v rychle se měnícím právním prostředí a zapracovává do publikace aktuální právní úpravu. Navíc toto vydání bylo doplněno o dvě odvětví veřejného práva, jež jsou úzce spjata se státem, a to o právo trestní a právo správní. Především tato část publikace je obohacena o praktické příklady z justiční praxe.