© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Adam Kašpar

Books & Pipes Publishing 2023

vázaná272 str.
ISBN 9788074852787

obálka
1190,-
1071,-
SKLADEM

Adam Kašpar (1993) patří k výrazným představitelům nejmladší generace českých malířů. Je absolventem (2018) Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství IV profesora Martina Mainera). Obecným míněním je považován za realistického malíře, což v jeho pojetí neodkazuje ani tak k samotnému technickému pojetí malby či k její vnějškové podobě jako spíše k vnitřnímu prožitku, k přímému, konkrétnímu, pravdivému, a tedy realistickému pohledu a ztvárňování světa, který jej obklopuje. Sám sebe však považuje především za pozorovatele a jednu ze součástí přírody a malířství je pro něj sice zásadním, avšak stále jen prostředkem k tomu, aby výsledky svého pozorování mohl tlumočit i ostatním. Tematicky se jeho tvorba pohybuje v prostoru mezi nebem (astronomická pozorování), zemí (lesy, pralesy a krajina) a podzemím (geologické průzkumy). Za svými motivy pravidelně jezdí nejen po českých zemích, ale i do zahraničí (Mongolsko, Bosna, Island, Skotsko...). Příležitostně spolupracuje s přírodovědci, jmenovitě s Českou geologickou službou, NP Šumava nebo Národním muzeem. Jeho domovem i ateliérem jsou Jeseníky.

Monografie představuje tři tvůrčí okruhy Adama Kašpara, zahrnuje jeho geologické, ekologické a astronomické studie. Autory studií jsou Jan Dotřel, Pavel Dvořák, Barbora Kundračíková a Matthew Rampley.Adam Kašpar (1993) is one of the prominent representatives of the youngest generation of Czech artists. He graduated (2018) from the Academy of Fine Arts in Prague (Painting Studio IV, led by Martin Mainer). He is generally regarded as a realist painter, which in his understanding refers neither to the technical conception of painting nor to its external form, but rather to an inner experience, to a direct, concrete, truthful, and therefore realistic view and depiction of the world that surrounds him. However, he considers himself primarily an observer and one of the components of nature, and painting is for him an essential, but nevertheless, a means to communicate the results of his observation to others. Thematically, his work lies in the space between the sky (astronomical observations), the earth (forests and landscapes) and the underground (geological explorations). He regularly travels not only in the Czech lands but also abroad (Mongolia, Bosnia, Iceland, Scotland...) in search of his motifs. Occasionally, he cooperates with natural scientists, namely with the Czech Geological Survey, NP Šumava or the National Museum. His home and studio are in Jeseníky Mountains.

The monograph presents the three creative areas of Adam Kaspar, including his geological, ecological, and astronomical studies. The authors of the studies are Jan Dotřel, Pavel Dvořák, Barbora Kundračíková and Matthew Rampley.