© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > staré umění  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Středověké nástěnné malby menší věže hradu Karlštejna

K realizaci restaurátorského průzkumu z let 2018 a 2019

Národní památkový ústav - knihkupectví 2024

vázaná319 str.
ISBN 9788074801907

obálka
929,-
836,-
SKLADEM

Publikace je věnována nástěnné výzdobě kostela Panny Marie a kaple sv. Kateřiny v Menší věži hradu Karlštejna, na kterou se v odborné literatuře trochu zapomíná ve prospěch jedinečné výzdoby ve Větší věže a v tamní kaple sv. Kříže. V obou sakrálních prostorách došlo v letech 2018 a 2019 k realizaci hloubkového restaurátorského průzkumu za pomocí vesměs zcela nedestruktivních recentních metod. Kniha seznamuje čtenáře s řadou nových zjištění, která nás jednak zpravují o ne zcela dobrém stavu výzdoby a zároveň nese potenciál korigovat některé zažité interpretační rámce, které máme často tendenci chápat jako neměnné.

Obsahem kniha míří primárně na širokou odbornou veřejnost různých profesí památkové péče. Pro bohatou a doposud v této šíři nepublikovanou fotografickou dokumentaci malířské výzdoby je ovšem určena též laickým zájemcům o hrad Karlštejn a jeho výzdobu.

Obsah:
Úvodní slovo
Editorial
I. Úvod
II. Dosavadní malířsko-restaurátorské vstupy
III. Restaurátorské zásahy v zrcadle času
IV. Restaurátorský průzkum z let 2018 a 2019
IV.1 Charakter, metodologie a posloupnost průzkumu
IV.2 První (neinvazivní) etapa průzkumu
IV.2.1 Dokumentace v denním rozptýleném a v razantním osvětlení a ve světelné reflexi
IV.2.2 Dokumentace v ultrafialovém záření
IV.2.3 Dokumentace v infračerveném záření
IV.2.4 Fluorescence v infračerveném spektru indukovaná viditelným zářením a fluorescence
ve viditelném spektru indukovaná modrým viditelným zářením
IV.2.5 IR a UV fotografie ve falešných barvách
IV.2.6 Polynomiální mapování textury
IV.2.7 Infračervená termografie
IV.2.8 Rentgenová fluorescence (XRF)
IV.3 Druhá (invazivní) etapa průzkumu
V. Výsledky průzkumu a nové perspektivy budoucího zkoumání
V.1 Technika malby a nové podněty pro restaurátorsko-technologický výzkum
V.1.1 Kostel Panny Marie
V.1.1.1 Apokalyptický cyklus na východní a jižní stěně
V.1.1.2 Ostatkové scény
V.1.1.3 Andělský chór
V.1.1.4 Sedmihlavý drak, Okřídlená žena letící pouští a Žena sluncem oděná
V.1.1.5 Okenní výklenek
V.1.1.6 Arkádová sín pod Ostatkovými scénami
V.1.1.7 Arkády se závěsem
V.1.1.8 Renesanční fragmenty
V.1.2 Kaple sv. Kateřiny
V.1.2.1 Malba v oltářním výklenku
V.1.2.2 Fragmenty apoštolů a zemských světců
V.1.2.3 Ukrižování Páně a Sv. Kateřina
V.1.2. Exaltatio Crucis (Pozvedání kříže)
V.1.2.5 Chodbička z kostela do kaple
V.1.3 Aktuální stav nástěnné výzdoby
V.2 Nové podněty pro budoucí zkoumání výzdoby
VI. Epilog