© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPH



Domácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 36/2023

Jihočeské muzeum v ČB 2023

brožovaná287 str.
ISBN 9788076460348

obálka
330,-
297,-
SKLADEM

Články:

Petr Šída - Petr Menšík - Vladimír Prokop: Několik nových předneolitických lokalit z širšího okolí Veselí nad Lužnicí. Povrchové průzkumy Vladimíra Prokopa — Neue vorneolithische Fundstellen aus der weiteren Umgebung von Veselí nad Lužnicí. Oberflächenprospektionen von Vladimír Prokop..........5

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Vladimír Prokop - Jiří Bumerl: Nové pravěké nálezy z povodí střední Lužnice. Povrchové sběry a ojedinělé nálezy do roku 2022 — Neue vorgeschichtliche Funde aus dem Gebiet des Mittellaufs der Lužnice. Oberflächen- und Einzelfunde bis zum Jahre 2020..........31

Jiří Fröhlich - Daniel Hlásek: Polykulturní lokalita na Vltavě u Olešné — Mehrperiodische Fundstelle an der Moldau bei Olešná..........73

†Jan Michálek - Jiří Machart - Jaroslav Cícha - †Jaromír Chochol - Lenka Kovačiková - Adéla Plecerová - Tereza Šálková: Mohylové a ploché žárové pohřebiště v polní trati "Na Markovci" u Oldřichova (okr. Písek). Výzkumy v letech 1869, 1973 a 2012-2013 — Hügel- und Flachbrandgräberfeld in der Feldflur "Na Markovci" bei Oldřichov (Kreis Písek). Ausgrabungen 1869, 1973 und 2012-2013..........83

Ondřej Chvojka - Jiří Fröhlich - Jan John: Depot z Držova (okr. Písek). Příspěvek k poznání spon mladší a pozdní doby bronzové v jižních Čechách — Der Hortfund von Držov (Kr. Písek). Ein Beitrag zur Kenntnis der jung- und spätbronzezeitlichen Fibeln in Südböhmen...........189

Jan John: Maskovitý korálek a další nálezy laténského skla z okolí Chlumce — Maskenperle und andere Funde latenezeitlichen Glases aus der Umgebung von Chlumec..........205

Martin Pták: Reliéfní dlaždice se slonem z hradu Zvíkova — Relieffliese mit einem Elefanten aus der Burg Zvíkov..........211

Daniel Kovář: Opevněná poloha "Galli-Schlößl" v Blansku u Kaplice (okr. Český Krumlov) — Befestigter Platz "Galli-Schlößl" in Blansko bei Kaplice (Kr. Český Krumlov)...........217

Jan Ciglbauer - Libor Vobejda - Jindřich Figura - Erik Hieke - Rudolf Krajíc - Tereza Šálková: Využívání vody na šlechtických hospodářských dvorech na příkladu dendroarcheologie dvora Švamberku, okres České Budějovice — The use of water in manor farmsteads illustrated on the example of the dendroarchaeology of the farmstead of Švamberk, České Budějovice District..........231

Pavel Koblasa - Jan Kocina - Ondřej Chvojka: Jindřich Richlý (1839 - 1907). První archeolog Jindřichohradecka — Jindřich Richlý (1839?-1907). Der erste Archäologe des Gebiets um Jindřichův Hradec..........249

Jubilea, vzpomínky:

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka: Za Peterem Braunem (1948-2023) 270
Ondřej Chvojka: Zemřel Jiří Waldhauser (1945?-2023)..........272

Rudolf Krajíc - Ondřej Chvojka - Zuzana Thomová: Zemřel pan profesor Petr Sommer (1949?-2023)..........273

Lubor Smejtek: Michal Ernée - 60...........274

Z nové literatury...........277

Zprávy...........285